​​​​​​

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Miljø

Mjåtveit Næringspark og Liegruppen er svært opptatt av en bærekraftig tilnærming til næringsutvikling, i tett samspill natur og biomangfold i områdene rundt. Dette gjør vi ved å ha sterkt fokus på temaet internt, til en hver tid knytte til oss den beste eksterne kompetanse i de nødvendige fagmiljøene og ikke minst ved å ha et tett samarbeid med de ulike interessegruppene.

Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet vi har med Mjåtveitelvens forening, Meland Kommune, Fylkesmannen og Rådgivende Biologer. Den tette dialogen og konstruktive tilnærmingen, med flere befaringer og informasjonsdeling, gjør at vi er sikret gode løsninger.

Mjåtveit Næringspark ligger i nedbørsfeltet til Mjåtveit Elven og vi har en viktig oppgave å forhindre at det blir kvalitetsmessige endringer i vannmiljøet. Dette med tanke på at elvemuslingen og naturmangfoldet generelt er sårbar for tilstanden i det akvatiske miljøet. Rent konkret har vi derfor anlagt en akvatisk rensepark bestående av 3 etterfølgende fangdammer, der både utfelling og opptak av uønskede partikler kan finne sted. I tillegg er vi i gang med prosjekteringen av en fjerde fangdam lengst sør/øst i planområdet. Innspillet om den siste fangdammen har vi fått av Mjåtveitelvens forening og vi setter stor pris på det lokale engasjementet og den kunnskapen de innehar og villig deler med oss. Rådgivende biologer (link til http://www.radgivende-biologer.no/default.aspx) har vært inne i prosessen fra prosjekteringsfasen samt  tredje partskontroll under oppføring. I det videre vil sistnevnte  stå for den faglige kontrollen av den siste fangdammen.

Når det gjelder hensynet til vassdraget i nord/vest mot Dalstøelven har vi her anlagt en voll som hindrer avrenning til dette vassdraget. Vassbakk og Stol som er utførende entreprenør er en god samarbeidspartner også når det gjelder nevnte tiltak og de er svært opptatt av å være i forkant og sikre kvalitet i arbeidet.

Les artikkel som ble publisert i Norhordland 14.11.