​​​​​​

Næringsparken

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no
  • Plankart

  • Tomtekart

  • Tomteplan

  • Tomteplan

Reguleringsplan

Utvalget for drift og utvikling gjorde i møte 02.10.2012 vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan, jf plan- og bygningsloven § 12-12, 2.ledd:

Detaljregulering av område til kombinert formål forretning, kontor, og næring samt tjenesteyting. Planen legger til rette for tilkomst til hovedvei samt ordning for gang- og sykkelvei og busstopp. Videre

er det gitt rammer for vann og avløp samt håndtering av overflatevann og etablering av rensepark.

Les hele kunngjøringen som ble publisert i Strilen 18.10.

Regulerignsplan (detalj) (pdf)

Planskildring (pdf)

Plankart (pdf)