​​​​​​

Nyheter

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Byggrengjøring har kjøpt tomt i Mjåtveit Næringspark

I mai 2012 signerte Byggrengjøring, gjennom selskapet Bergesen Næringseiendom AS, kjøpekontrakt for en 2,5 daa stor tomt i Mjåtveit Næringspark. 

Byggrengjøring er en svært spennende bedrift med store visjoner for framtiden, samtidig som de kan vise til gode resultater for de nærmere 20 årene de har drevet i bransjen. I dag er det ca. 60 ansatte i selskapet, og det har vært en jevn vekst siden oppstarten.  Administrasjon og lager har vært lokalisert i Knarvikgården siden 1998, mens vaskeriet ligger i Reikeråsbygget. Tomten vil være ferdig grovplanert i månedsskiftet september/oktober 2012.  Innen kort tid vil det bli oppført et nybygg med en grunnflate på ca.700 - 800 m2 som vil romme hele virksomheten med unntak av renseriet som fortsatt vil ligge i Knarvik Senter. Daglig leder Jan-Ove Bergesen er i dialog med potensielle leietakere, det er derfor mulig at det blir oppført et bygg med to etasjer hvor deler er for utleie. 

les artikkel i Nordhordland 26.5 og artikkel i Strilen 31.5.