​​​​​​

Nyheter

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

NGIR etablerer seg i næringsparken

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap har nå kjøpt en 5 daa stor tomt i Mjåtveit Næringspark. Tomten er nå ferdig grovplanert og NGIR tar sikte på å være i drift i løpet av 2013.